Ana sayfa Genel DÜŞÜNCE İLE İLGİLİ PATOLOJİK SEMPTOMLAR

DÜŞÜNCE İLE İLGİLİ PATOLOJİK SEMPTOMLAR

122
https://pixabay.com/tr/vectors/bilinmeyen-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce-1769656/

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır.

Düşünce Akışıyla İlgili
Fikir Uçuşması: Hızlı bir sözelleştirme vardır. Kişi bir fikirden diğerine kayar. Örneğin kişi on dakika içerisinde yirmi projesini üst üste anlatabilir. Kişinin bahsettiği projeler arasında bir
mantık bağlantısı kuruladabilir, kurulmayadabilir. Daha çok maniklerde gözlenen bir durumdur.
➢ Klang çağrışım: Kelimelerin seçiminde anlamdan çok ses benzerliği önem kazanmıştır. ‘Ece, hece, gece’ gibi birbirleriyle son heceleri benzeyen kelimeleri arka arkaya söylemek gibi
düşünülebilinir. Daha çok şizofreni hastalarında gözlenen bir durumdur.
Blokaj: Birkaç saniyeden dakikalarcaya kadar uzanan bir zaman dilimi içinde kişi konuşmaz ve ne anlatmakta olduğunu unutur. Başka bir ifadeyle kişi konuşurken bir anda durur ve ne söyleyeceğini unutur. Çağrışımlar o anda kişinin beyninde durmaktadır. Kişi, o kopma anından geri geldiğinde ise konuşmaya bazen kaldığı yerden, bazen de farklı bir yerden devam
etmektedir. Daha çok demans hastalarında, nörokognitif bozukluğu olanlarda ve şizofreni hastalarında görülmektedir. Bunun yanı sıra travmada oldukça sık gözlenmektedir. Kişinin o
anlara dönmesi bu durumu deneyimlemesine yol açabilmektedir.
➢ Basınçlı konuşma: Spontan konuşma miktarı fazlaca artmıştır. Kişinin sözünü bölmek güçleşmiştir. Bu konuşmada kişi hem ses tonunu yükseltmekte hem de vurgularını
arttırmaktadır.
➢ Karmakarışık konuşma : Konuşma akıcıdır farklı fikirlerin, farklı farklı elementleri aynı konuşma içinde bulundurulur, karıştırılır. Daha çok manide, efor etkisiyle gördüğümüz bir
konuşma tarzıdır.
Düşüncenin İfade Edilmesiyle İlgili
➢ Motor afazi: Organik beyin bozukluklarında görülen, anlamanın korunduğu fakat konuşmanın
bozulduğu durum. Kısaca kişi anlamını bilir yani kolundaki saati göster ama ona saat diyemez kalem der. Onun saat olduğunu bilir aslında. Onun ne olduğunu bildiği halde
söyleyememesinden kaynaklı kişi rahatsız olabilir.

➢ Sensorial afazi: Kullanılan sözcüklerin anlamının bilinemediği, anlamanın olmadığı afazi şekli. Anlamını bilmemesinden kaynaklı olarak motor afazide gözlenen rahatsız olma durumu
görülmemektedir.
➢ Nominal afazi: Bir nesnenin adının doğru biçimde hatırlanmasında zorluk. Başka bir ifadeyle kişi nesnenin ne olduğunu ve işlevini bilir ancak ismini hatırlayamaz. Nesnenin adı bir türlü aklına gelmez.
➢ Sentaktik afazi: Sözcüklerin sıralamasının doğru yapılamaması şeklindeki afazi. Kısaca kurulan cümlenin yüklemi başta iken öznesi en sonda olabilir. Devrik cümle kurmak gibi
düşünülebilinir ancak bahsi geçen durum da devrikten öte anlamsız bir cümle meydana gelmektedir.
Düşüncenin İçeriğiyle İlgili
Düşünce ile aşırı meşguliyet: Özel bir fikir ya da düşünce etrafında, belli bir duygusal yüklülükle dönüp durmak. Düşüncenin devamlı zihinde dönmesi bir süre sonra kişiyi işlevsiz
bir hale bile getirebilmektedir.
➢ Hipokondri: Gerçek bir organik patolojiye dayanmadan bireyin kendi sağlığı ile ilgili konuları abartmasıdır. Kısaca kişi bedenindeki belirtileri hatalı veya abartılı okuması neticesinde ciddi
bir hastalığı olduğuna inanmaktadır. Pek çok gerçekçi bilgi sunulsa da kişi bir türlü ikna olmamaktadır. ‘’Benim bir hastalığım var ama doktorlar anlamadılar’’ cümlesini bu kişilerden
sıkça duymak mümkündür. Ancak bu durum hezeyan düzeyinde değildir.
➢ Obsesyon: Mantıklı bir çabayla ortadan kaldırılamayan, karşı konulamayan duygu, fikirlerin patolojik ısrarı.
Konuşma içeriğinde fakirlik: Hastalığın yaratmış olduğu bilişsel yıkıma bağlı olarak kişinin kelime dağarcığı azalmaktadır. Bu durumda zamanla hem konuşma miktarının hem de konuşma içeriğinin azalmasına sebep olmaktadır. Konuşma esnasında kişi tek kelimelik cevaplar vermekte, devamlı aynı kelimeleri tekrarlamaktadır. Bu durum aslında bilişsel yetilerin azaldığını gösteren bir işarettir.
➢ Aşırı önemsenen fikirler: Hezeyan düzeyinde olmasa da aşırı şekilde önemsenen fikirler.
➢ Hezeyan (Sanrı): Belli bir kültürde, kültürel yapıyla ve hastanın bilgi düzeyi ile uyumsuz ve mantıklı düşünceyle değiştirilemeyen yanlış inançlar.

Bir önceki yazımız olan PATOLOJİK SEMPTOMLAR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here