Ana sayfa Genel Gençleri ne mutlu eder?

Gençleri ne mutlu eder?

150
https://pixabay.com/tr/photos/k%C4%B1z-model-vesika-g%C3%BCl%C3%BCmsemek-1867092/

Bu içerik, Klinik Psikolog Eylül Günday Sekman tarafından hazırlanmıştır.

Psikoloji yaklaşımı kullanılarak yapılan keşifsel bir çalışma

Neredeyse herkes mutlu olmak ister çünkü mutluluk insanın kaliteli yaşam yaşadığını gösterir (Argyle, 2001). Bu iddiadan yola çıkarak yapılan araştırmada insanların hayatlarından daha memnun olmaları için umut ve gerçeklik arasındaki mesafeyi kabullenmeleriyle daha iyi bir yaşam performansı göstereceklerini belirten araştırmalar güçlenmiştir (Heady & Veehoven (1989). Yapılan bir başka çalışmada ise; mutsuz bir kişinin
depresyona, intihara, kaygıya daha yatkın olduğu çalışma performansı ve ilişkilerinin kötü etkilendiği saptanmıştır (Ruebenstein, Heeren, Housman, Rubin, & Stechler as cited in Santrock, (1995). Günde herkesin en az bir kez mutluluğu düşünüdüğü araştırmacılar tarafından bulunmuştur.

Mutluluğu incelemeye olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Son yirmi yılda, psikologlar mutluluğu bilimsel olarak incelemeye ilgi duymaya başlamışlardır (Easterlin, 2003). Yıllar geçtikçe artan araştırmalarla mutluluğun incelenmesi gereken ilginç bir konu olduğu ortaya çıkmıştır. Bireyin mutluluğu elde etmesinin çeşitli yolları vardır. Mutluluğun kaynağına dair birkaç başlık uzmanlar arasında tartışma konusu olmuştur. Hill (2004) ve Oswald (1997), çoğu insanın zengin olması durumunda daha mutlu olacağını savunmuştur. Bununla birlikte, Drakopoulos’un (2007)
belirttiği mutluluğun sadece zenginlikle ilgili olmadığıdır. Haller ve Hadler (2006) ve Lelkes (2002) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, maneviyat düzeyi yüksek olan kişilerin daha mutlu olacağı sonucuna varılırken, Francis, Ziebert ve Lewis (2003) tarafından yapılan araştırmada ise mutluluk ve ruh hali arasında bir ilişki olmadığı savunulmuştur. Bazı araştırmacılar, mutluluğun kaynağını bireysel gelişim aşamalarına bağlayarak değerlendirmişlerdir. Yaşlıların mutluluk kaynağının sosyal
ağlar olduğuyla ilgili bir araştırma gerçekleştirilmiştir (Chan ve Lee, 2006; Gray, Rukumnuaykit vd., 2008), Yetişkinlerde ise sağlık, aile ve ilişkiler etrafında şekillenmektedir (Perneger vd., 2004). Bu arada çocuklar üzerindeki mutluluk kaynağı sevgi ve iyilik olarak bulunmuştur (Park ve Peterson, 2006).
Endonezya’da yapılan bir araştırmada, gençlerin mutluluğunun gurur ve materyalizm (Purnama & Hastjaryo, 2006)
üzerine değerlendirdiği bulunmuştur, başka bir araştırmada ise mutluluğun toplum tarafından kendini kabul ettirme ve sosyal destek olarak var ettiğini destekleyen bulgular bulunmuştur. (Sumarno, 2005). Mappiare’ye göre ergenlik evrelerinde gençleri mutlu eden şeyler şunlardır: tatillerde arkadaşlar veya ailelerle bir yere gitmek, kişisel gelişim sağlamak, okulda başarılı olmak gibi bunun yanı sıra, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek, yeni arkadaşlar edinebilmek, sporla ve oyunla ilgilenebilmek diğer insanlara faydalı sağlamalarının onları daha mutlu hissettirdiği sonucuna varılmıştır. Ancak, tüm gençler için mutluluğa ulaşamak bu kavramlardan ibaret değildir. Gullota ve Adams (2005), genç nüfusun en az %20’sinin hoşnutsuz olduğunu kaydetmiştir. Ergenler arasında hoşnutsuzluğa neden olan faktörlerden birinin de arkadaşlık eksikliği olduğu bulunmuştur (Santrock, 1995). Bunun dışında Santrock (1995), hoşnutsuz olan ergenlerin intihar etme riskinin daha yüksek olacağını eklemiştir. Bu nedenle, gençlerin mutluluğunu dikkate almak zorunludur. Gençlerin mutluluğu, yaşamlarının sonraki dönemlerinde büyük bir etkiye sahiptir (Bernades, 1997). Yukarıda belirtilen gençlerin mutluluğuna ilişkin değerlendirme, Batı kültürü bağlamındadır. Doğu toplumlarını merak eden araştırmacılar Endonezya’daki gençlerin mutluluğu hakkında bir araştırma yapmışlardır. Bu çalışmada gençleri neyin mutlu ettiğini keşfetmeyi
amaçlamışlardır ve bulununan saptamalarda ise ailelerin gençlerin mutluluğunun kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır çünkü aile,
gençlere daha yakın olan, onları tanıyan ve olduğu gibi kabul eden kişilerden oluşmaktadır. Üstelik aile, gençlerin zor durumda
kaldıklarında onlara yardım eden taraf oldukları için gençler sevgi göstermektedir. Ayrıca başarı, ergenlerin anne babasına duyduğu
şükranı ve bir şeyi başarmış olmanın gururunu bununla birlikte geleceğe umutla bakması nedeniyle gençler için mutluluk kaynağı
olarak değerlendirilmiştir. Doğu toplumlarında gençler tarafından maneviyat (Tanrı ile ilişki) bir mutluluk kaynağı olmuştur çünkü dini inançları yerine getirirken güvenlik ve koruma, huzur ve keyif duygusuyla dinin gençleri daha iyi olmaya, yol göstermeye ve yaşam kalitelerini yükseltmeye motive edebilceklerine inanmaktadırlar. Sevmek ve sevilmek ergenlerde mutluluğun kaynağı olmaktadır çünkü ergen, sevdiği birinden ilgi gördüğünde mutlu olur ve öz değerinde bir artış hisseder ayrıca daha çok takdir edilip ve anlaşıldığını hisseder yani kendini özel hisseder böylelikle üzüntü duygusunda azalma olur kendine özgü bir doyum duygusu yarattığı bulunmuştur. Ayrıca boş zamanlarında gençlerin mutluluğuna katkıda bulunduğu çünkü boş zamanlarını can sıkıntısından kurtulmak ve hobilerine odaklanmak için kullanabildiği araştırmada ortaya çıkmıştır. Para ise gençlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği için mutluluk kaynaklarından biri olabilirken, güvenlik duygusu verdiği ve planları getçekleştirmek için kullanılan bir araç oluğu için motive ettiği bulunmuştur.

Yukarıdaki verilerden bir ergenin mutluluğunun 3 ana kaynağı olduğu sonucuna varılabilir: (1) aile arkadaşlar ve insanlarla ilişkiler, sevmek ve sevilmek. (2) Kendini gerçekleştirme. İçselleştirlmiş bir benlik algısıdır. Ayrıca ergenin seçimlerinden veya başarılarından memnun olmasıdır.(3)
Maneviyat ilişkisi ise bir diğer mutluluk kaynağı olarak belirlenmiştir. Hem manevi faaliyetler hem de Tanrı’ya şükran gösteren yaşam insanoğlu ile Tanrı arasındaki ilişkinin varlığı mutluluğa neden olmuştur.

International Journal of Research Studies in Psychology
2012 June, Volume 1 Number 2, 53-61

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49454560/80-277-1-PB-libre.pdf?1475944774=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DWhat_make_teenagers_happy_An_exploratory.pdf&Expires=1671822472&Signature=D6B1YCyNR4MPJGtjF7 kz3jwCirZkWMNwTo33JQXz9I7nTaAHIZ2jQaAQIE5kjW7EtrNC0m8YE7ZgASnU4DSZwu1y1f4I7xje30nj8SW8ezw4mdakNfmT1yFjHW0gilFifoDbPR
D3Ge7ppNmLKwvYw9ItpFZNfMJt48XwMGpN~2DmnvJ8BIykeXYquRW5rzpPJvMkxOD9rhDjjZFR5TWyRyUrd6DaX0wlYlu2f1Xdfs~YG8HQDTL0~
Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Bir önceki yazımız olan Postpartum Depresyonunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here