GELENEKSEL OLMAYAN TEKNOLOJİK HİZMETLER

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır Günümüz çağındaki insanların eski nesillere nazaran iletişimlerinin de teknoloji aracılığıyla gerçekleştiği görülmektedir. Birçok kişi internet aracılığıyla arkadaş edinmekte...

PATOLOJİK SEMPTOMLAR: DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır. Düşünce Yapısıyla İlgili ➢ Birincil düşünce süreci: Neden sonuç ilişkisinin kurulmadığı, mantıksal olmayan, büyüsel düşüncedir. Çocukluk çağının düşünce biçimidir....

DÜŞÜNCE İLE İLGİLİ PATOLOJİK SEMPTOMLAR

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır. Düşünce Akışıyla İlgili ➢ Fikir Uçuşması: Hızlı bir sözelleştirme vardır. Kişi bir fikirden diğerine kayar. Örneğin kişi on dakika...

PATOLOJİK SEMPTOMLAR

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır. Duygulanım / Duygudurum Nedir? ➢ Duygulanım, bireyin bir olaya ilişkin duygu durumu ve duygusal tonudur. ➢ Duygulanım ruhsal yaşantının sürekliliği...

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İLE İLGİLİ ETİK KURALLAR

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır. Test Hazırlamak... Psikologlar, test uygulayabildikleri gibi kültüre uygun testler de geliştirebilirler. Bir değerlendirme aracı hazırlanırken; test deseni, standardizasyonu, geçerliği,...