Ana sayfa Genel Şizofrenide Negatif Belirtiler

Şizofrenide Negatif Belirtiler

252
https://pixabay.com/tr/photos/deli-y%C3%BCz-%C3%A7%C4%B1lg%C4%B1n-ifade-vesika-ki%C5%9Fi-2666411/

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır.

Negatif belirtiler, genel popülasyonda genel olarak bulunan fakat şizofrenide anormal derecede düşük olan eylem ve düşünceleri tanımlar. Başka bir ifadeyle her bireyde olması gereken belirtiler şizofreni hastalarında ya azalmış düzeyde ya da hiç yok.
Normal işlevlerde azalma, eksiklik veya yokluk belirtileridir.
!! Bu semptomların baskın olduğu şizofreni hastalarında hastalığın gidiş özelliklerinin daha kötü olduğu, ilaçlardan daha az yararlanıldığı belirtilmektedir.

Negatif Belirtiler Nelerdir?
• Duygulanımda küntleşme ya da düzleşme
• Aloji
• Apati
• Anhedoni-Asosyallik
• Dikkat Eksikliği

1) DUYGULANIMDA KÜNTLEŞME YA DA DÜZLEŞME
Duygulanımda düzleşme ya da küntleşme, duyguların dışa vurumu, tepki verebilme ve duygulanımdaki karakteristik bir yoksullaşma ile kendini belli eder. Duygulanımda düzeltme, bireyin rutin bir görüşme sırasındaki eylemlerinin ve tepki verebilirliğinin gözlenmesi yoluyla yorumlanabilir.
Değişmeyen Yüz İfadesi
Bireyin yüzü tahtadan, donuk ve mekanik gibi görünmektedir.
Yüz ifadelerinde bir duygu seçmek çok zordur. Yüz ifadesi konuşmanın içeriğiyle uyumlu değildir ve içerikle değişmemektedir. Kısaca hep aynı, donmuş gibi mekanik.
Kendiliğinden Hareketlerde Azalma
Birey görüşme süresince sakin bir biçimde oturur ve çok az hareket eder veya hiç hareket etmez. Ağır şizofreni hastalar saatlerce aynı pozisyonda kalabilir.

Jestlerde Azalma
Birey, düşüncelerini ifade ederken, el hareketleriyle ve konuşma bittiğinde arkasına dayanma, bir konu ile ilgilendiğinde sandalyede öne doğru eğilme gibi eylemler yoluyla bedenini kullanarak anlatımını desteklemez.
Bu, kendiliğinden olan bütün hareketlerde azalmayla birlikte olabilir.
Zayıf Göz İlişkisi
Birey başka kişilere bakmaktan veya gözlerini anlatımı desteklemek amacıyla kullanmaktan kaçınmaktadır. Konuşurken bile boşluğa bakıyor gibidir.
Duygusal Tepkisizlik
Yeri geldiğinde gülümseme veya gülmeyi başaramama durumu. Seanslarda güldürecek, gülümsetecek şeyler söylenip gülme tepkisi verip vermediğine bakılmaktadır.
Sesle Vurgulamada Yetersizlik
Konuşma esnasında normal ses vurgulamalarını göstermekte başarısız olmaktadır.Konuşma monoton (tek düze) bir tarzdadır ve önemli sözcükler sesin alçalıp yükselmeleri yoluyla
vurgulanmamaktadır.
2- ALOJİ (DÜŞÜNCE YOKSULLAŞMASI)
Aloji, şizofreni tanısına sahip bireylerde sık görülen düşünme ve biliş yoksullaşmasını adlandırmak amacıyla geliştirilmiş bir terimdir. Alojisi olan bireyler abartılı, boş veya yavaş işleyen bir düşünce sürecine sahiptir. Alojinin iki majör belirtisi konuşmanın yoksullaşması (akıcı olmayan boş konuşma) ve konuşmanın
içeriğinin yoksullaşmasıdır (akıcı boş konuşma).
Bloklar ve uzun süreli beklemeler veya yanıtın gecikmesi de alojiyi yansıtabilmektedir.

Konuşmanın Yoksulluğu
Kendiliğinden konuşma miktarı belirgin biçimde azalmıştır
Birey kısa, somut ve ayrıntısız yanıtlar verme eğilimindedir. Bazı soruları hiç yanıtlamayabilir

Konuşma içeriğinin yoksulluğu
Yanıtlar, konuşanın miktar olarak uygun düzeyde olmasını sağlayacak kadar uzun olmalarına karşın
az bilgi taşımaktadır.
Kullanılan dil, belirsiz, sıklıkla aşırı soyut veya aşırı somut, yineleyici olma eğilimindedir.

Blokaj
Konuşurken birdenbire durma, ne söyleyeceğini unutma ve toparlayamama.
Birkaç saniye hatta dakikalarca süren bir sessizlikten sonra birey neyden bahsettiğini unuttuğunu
belirletebilir.

Yanıt verme süresinin uzaması
Birey, yanıt vermeden evvel normalde beklenenden daha uzun vakit duraklar. Yanıt vermeye motive edildiğinde, çoğunlukla bireyin soruyu anladığı; fakat sorulan soruya makul
bir yanıt verecek şekilde fikirlerini bir araya getirmekte zorlanmış olduğu gözlenir.

3-APATİ
Birey, kendi bakım ve temizliğine normalden daha az ilgi gösterir.
Genelde görünümü dağınık ve bakımsızdır (taranmamış, yağlı saçlar, kirli eller, vücut kokusu veya ağız kokusuna sebep olacak şekilde seyrek yıkanabilir ve tırnaklarına, saçlarına veya dişlerine özen göstermez) Birey, işleri başlatma ve sürdürme yönünde harekete geçmekte güçlük yaşayabilir. Birey, yaşına uygun iş yaşamını veya okulu sürdürmekte zorlanabilir.
Öğrenci ise ev çalışmasını yapamamakta ve hatta okula düzenli bir şekilde devam edemeyebilir.Eğer çalışma yaşındaysa, birey işe devam etmeyebilir, erken saatlerde işten çıkabilir, düzenli
çalışmayabilir. Bir sandalyede uzun saatler oturabilir ya da kendiliğinden hiçbir harekette bulunmayabilir.
Şizofrenide belirgin dürtü, enerji ve ilgi kaygı da söz konusu olabilir.

!! Depresyon vakaları ile karıştırılmamalıdır. Depresyondaki enerji azalması ve ilgi kaybının tersine, şizofrenide görülen isteksizlik ile ilgili semptomlara çoğunlukla üzüntü, çökkünlük, mutsuzluk gibi duygular eşlik etmez.

4-ANHEDONİ-ASOSYALLİK
Normalde keyif verici olduğunu düşündüğü aktivitelere katıldığında, bu aktivitelere karşı ilgi ve istek kaybı yaşayabilir. Bireyin etkinliklere çok az ilgisi olabilir veya hiç olmayabilir.Birey, yakınlık ve dostluk kurma yeteneğinde azalma yaşayabilir.Hayatlarını herhangi bir yakın ilişkiden tamamen uzak kalacak biçimde düzenleyebilir, aile üyeleri
veya karşı cinsle hiçbir yakın ilişki çabasında bulunmadan tek yaşayabilirler.

5-DİKKAT EKSİKLİĞİ
Birey, dikkatini bir noktaya toplamakta ve sürdürmekte zorluk yaşayabilir. Etkinlikler veya sosyal durumlar içindeyken birey dikkatsiz görünebilir; biriyle konuşurken çevreye
bakınabilir, konuşma esnasında etkileşime katılmadığı izlenimi verebilir. Birey, uygun eğitim ve entelektüel yeteneği olmasına rağmen, basit bir yapılandırılmış test sırasında
düşük bir performans gösterebilir. Dikkatini toplamadaki güçlüğün bilincinde olabilir veya olmayabilir.

Bir önceki yazımız olan Özel Gereksimini Bulunan Bireyler ve Tarihsel Gelişim başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here