Ana sayfa Genel GELENEKSEL OLMAYAN TEKNOLOJİK HİZMETLER

GELENEKSEL OLMAYAN TEKNOLOJİK HİZMETLER

117
https://pixabay.com/tr/illustrations/toprak-a%C4%9F-blockchain-k%C3%BCre-3537401/

Bu içerik, Klinik Psikolog Pelin Bingöl tarafından hazırlanmıştır

Günümüz çağındaki insanların eski nesillere nazaran iletişimlerinin de teknoloji aracılığıyla gerçekleştiği görülmektedir. Birçok kişi internet aracılığıyla arkadaş edinmekte ve sosyal medya
yoluyla hem tanıdık hemde tanıdık olmayan insanlarla ilişkilerini ve iletişimlerini devam ettirmektedirler.
Teknolojinin hızlı gelişiminin diğer meslek alanlarında da olduğu gibi psikologları da teknoloji kendi mesleklerinde kullanıma ilişkin bir karar almaya zorladığı söylenebilir. Bunlardan en önemlisi
psikolojik hizmetlerin verilmesidir.
Telepsikoloji, telekomonikasyon araçlarıyla psikoloji hizmetlerinin verilmesi anlamına karşılık gelmektedir. Bu noktada iletişim eşzamanlı olabilir; interaktif video-konferans, telefon etmek gibi
ya da eşzamanlı olmayabilir; e-mail, online bülten panoları, bilgi depolayıp iletme gibi. Örnek olarak; video-konferansla terapi yapılabilir ya da video yükleyerek psiko-eğitim verilebilmektedir.
Psikologlar tercih ettikleri teknolojik yöntemlerin yararlarının ve kısıtlamaların bilincinde olmalıdır.

Teknoloji uzmanlara hangi konularda yardımcı olacak?
Araştırma yaparken pek çok bilgiye ulaşmada,
Meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişine,
Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü seansın gerçekleştirilebilmesinde, Online eğitimlerde,
Terapilerde (hayvan fobisi için simülasyonlarla maruz bırakma çalışmaları yapılabilmektedir)
Psikolojik testlerde, (MMPI gibi testlerin puanlanması ve yorumlanmasını sağlayan bilgisayar programları mevcuttur)

İnternet tabanlı hizmetler nelerdir?
1-Psiko-eğitim: Hangi rahatsızlıkla ilgili danışanın ihtiyacı var ise o hastalık ile ilgili bilgilendirme (hastalığın tanıtılması, hastalığın nedenleri, hastalığın seyri, hastalığın şiddetini etkileyen etkenler,
çok sorulan sorular ve halk arasındaki yanlış inançlar gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgiler herkesin anlayabileceği düzeyde yazılı ya da video olarak hazırlanır.)
2-Psikoterapi
3-Öneriler (yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler şeklinde)
4.Online Seminer/ Eğitim
5. Grup Danışmanlık (belli bir patoloji hakkında konferans)

Psikolojik Destek Hangi Yollarla Sağlanabiliyor?
SMS
Psikolojik danışma alanında kullanılan teknolojik yöntemlerden birisi kısa mesaj servisi olarak adlandırılan SMS kullanımıdır.
SMS kullanımına bakıldığında bu yöntemin psikolojik danışma sürecinin SMS yoluyla yürütüldüğü kastedilmemektedir. Bilhassa tedavi sonrası (belli zaman aralıklarıyla geri bildirim almak) ve tedavi sürecinin takibi bakımından SMS kullanımının olduğu görülmektedir. Yeme bozukluğu olan bir hastanın her hafta
yeme düzenini ve yeme esnasında neler hissetiğini uzmana iletmesi bu duruma örnektir.
Özellikle SMS kullanımının interaktif yönü göz önüne alındığında önemli bir destek aracı olduğu söylenebilir. Böylelikle bir danışanın terapiste ya da bilgisayar temelli bir programa SMS
göndermesi ve alması yoluyla interaktif ve bireyselleştirilmiş bir danışma sürecinin yürütülmesi sağlanabilir.

E-Mail / Facebook / Messenger
E-mail de danışan ve danışman arasında birebir iletişim kurabilmelerini sağlayabilen yollardan birisidir. E-mail aracılığıyla danışanlar danışmanlarına deneyimledikleri sorunlar ve bu sorunlara ilişkin sorularını iletebilmekte ve danışmanlarda yine e-mail yoluyla bu sorunlara ilişkin uzman
bilgilerini danışana iletebilmektedirler.

Video-Konferans
Video konferans yöntemi de kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Bu yöntem danışan ve danışman arasında video kameralar aracılığıyla görsel olarak interaktif bir şekilde görsel bir iletişim kurma imkanı sunmaktadır.

Bu yöntem ile ayrıca klinik konsültasyon sunma, değerlendirme yapma ve teşhis koyabilme gibi birçok avantaj sunmaktadır (Castelnuovo vd., 2003). Bu yöntemde danışan ile danışman karşılıklı olarak dijital kameralar ile internet aracılığıyla hem birbirini görmekte hem de mikrofonlar aracılığıyla konuşmaktadırlar (Frueh vd., 2007). Bu yönü ile bakıldığında yüz yüze danışmaya oldukça yakın bir yöntem olduğu söylenebilir.

Online Telefonla Psikolojik Destek
Psikoterapide daha çok destek amaçlı kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle bir terapi sürecinden bahsedilmemektedir. Tedavi süreci içerisinde, sonrasında veya kriz anında danışanı kontrol
edebilmek adına kullanılan bir yöntemdir. Kriz durumları için hastanelerin psikolojik danışma hatları bu duruma örnektir.

Online Terapi Programları
Örneğin depresyon ve kaygıya yönelik olarak bir program geliştirilmekte ve bu programda belirli bir kuramsal temelde hedef eylem üzerinde değişiklikler sağlanmak amaçlanmaktadır.
Kişiler bu programlara belirli bir web sitesi üzerinden giriş yapmaktadırlar ve bireysel veya grup danışmanlarında olduğu gibi haftalık olarak ilgili seans (modülü) tamamlamaları istenmektedir.
Bireyin tamamladığı seanslara ilişkin olarak ise sistem üzerinden ya da e-mail ve sms yoluyla geribildirim sağlanabilmektedir. Bu şekilde kişiye özgü bireysel bir terapi yürütülmektedir.

Kaynakça
Castelnuovo, G., Gaggioli, A., Mantovani, F., & Riva, G. (2003). From psychotherapy to e-therapy:
the integration of traditional techniques and new communication tools in clinical settings.
CyberPsychology & Behavior, 6(4), 375-382.

Frueh, B. C., Monnier, J., Grubaugh, A. L., Elhai, J. D., Yim, E., & Knapp, R. (2007). Therapist
adherence and competence with manualized cognitive-behavioral therapy for PTSD delivered via
videoconferencing technology. Behavior Modification, 31(6), 856-866.

Bir önceki yazımız olan PATOLOJİK SEMPTOMLAR: DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here