Ana sayfa Genel Enneagram

Enneagram

554

 

Nedir?

Enneagram 9 puanlı bir şemadır. Her uç bir kişilik tipini tanımlar. Enneagram figürü veya diyagramı üç elementten oluşur. Dış kısım bir çemberi içerir, onun içinde de bir üçgen bir de altıgen bulunur. 

En basit şekliyle Enneagram 9 farklı kişilik tipini temsil eder. Bu tiplerin ötesinde sistem daha karmaşık hale gelir ve 27 farklı alt tip ortaya çıkar. Bunlar da hareket, duygu ve düşünme olarak üç temel merkeze odaklı sınıflandırılır. Birçok kişi her tipte kendine uygun özellikler bulabilecektir, ancak kendilerine en yakın genellikle tek bir tip olmaktadır. Bu da onların temel kişilik tipidir. 

Her Enneagram tipi kişinin genel kişiliğini domine eden özellikler ile karakterizedir. Bu model aynı zamanda her tipin en büyük korkularını ve onlarla baş etmek için kullandığı baş etme mekanizmalarını da tanımlar. 

Enneagram teorisyenlerine göre herkes dominant bir kişilik tipi ile doğar ve kişilik tipi çevresel faktörler ve deneyimler ile şekillenir. Bu çevresel faktörler ve deneyimler aynı zamanda birbirlerini de etkilerler.

İnsanlar bir temel kişilik tipinden diğerine değişmezler. Ancak sağlıkları ve alışkanlıkları gibi faktörler doğrultusunda dalgalanma gösterirler. Zaman zaman değişiklik gösterse de Enneagram’a göre insanlar için en önemli olan dominant karakter tipidir. Herhangi bir tip diğerinden iyi ya da arzu edilir değildir. 

Nasıl İşliyor?

9 karakter tipinden her biri dominant davranışlar, motivasyonlar ve korkular ile karakterizedir. Bu sistemi oluşturmanın amacı herkesin kendi karakter tipini anlaması ve bu şekilde güçlü ve zayıf yanlarını tanıması, bütün potansiyeline ulaşabilmesidir. Enneagram güçlü yanlar kadar zayıflıkları da ele alır. Bu alanları tanıyarak insanlar kendilerinin farkında olabilir ve kendilerini daha iyi geliştirebilirler. Bazı teorisyenlere göre kişilik tek bir dominant tip ve bir yardımcı kanattan oluşur. Diğer teorisyenlere göre ise iki kanat vardır. 

9 Enneagram Tipi

  1. Mükemmeliyetçi: Bu kişiler amaç taşıyan, kendilerini kontrol edebilen kişilerdir. Bütünlük için savaşırlar ve yozlaşmaktan endişe ederler. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair çok belirgin inançları vardır. Son derece prensipli hareket ederler fakat aynı zamanda eleştirici de olabilirler. 
  2. Yardımsever: Bu kişiler cömert ve diğerlerini sürekli mutlu etmeye çalışan kişilerdir. Sevilmeye dair ciddi bir ihtiyaçları vardır. Kimi zaman ötekileri mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarını ertelerler. Diğerlerine çok önem verirler ve kolaylıkla arkadaş edinebilirler. İlişkilerine çok fazla emek harcarlar, fakat bazen diğerleri tarafından ‘muhtaç’ olarak nitelendirilebilirler. İyi dinleyicilerdir. 
  3. Başarı Odaklı: Hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için çok çalışırlar. Başkalarının saygısı ve takdiri onlar için önemlidir. Bu nedenle her işte en iyi olarak görülmek isterler. İşkolik olma olasılıkları yüksektir. Genellikle duygulardan ziyade başarıya önem verirler. İletişimde de iyidirler.
  4. Özgün: Bu kişiler farklı ve özel olmayı amaç haline getirmişlerdir. Kendilerini bu dünyadakilerden oldukça farklı hissederler. Kendilerine özgü estetik ve güzellik anlayışına sahiptirler ve yaratıcıdırlar. Yaptıkları her işte anlam ve derinlik ararlar. Duygularının farkındadırlar. Dezavantajları duygularının onları çok fazla etkilemesidir. 
  5. Araştırmacı: Bu kişiler bilgi toplama, öğrenme ve gözlemlemede çok iyidirler. Mantıklıdırlar, düşüncelere önem verirler ve pratik zekalıdırlar. Ancak diğerlerinden uzak ve izole olma eğilimindedirler. Başkaları tarafından genellikle burnu büyük olarak nitelendirir. 
  6. Sadık Sorgulayıcı: Bu kişilerin güvenlik ihtiyacı oldukça fazladır. Tehlikeleri önceden çözümlemek ve güvenliği sağlamak için genellikle her şeye şüphe ile yaklaşırlar. Tetiktedirler. Güvenlerini kazanmak zordur ancak kazandıktan sonra kendileri de son derece güven verici olurlar. Uzun süreli ilişkiler içerisinde bulunurlar.
  7. Maceracı: Bu kişiler enerjik, hayattan zevk almaya çalışan, optimist kişilerdir. Spontan hareket ederler. Genellikle dışa dönük, sosyaldirler ve başkalarıyla tanışmaya isteklidirler. Her şeyden keyif almaya bakarlar. Ancak kolaylıkla dikkatleri dağılabilir. Bir şeyi bitirmeden başka şeylere geçebilirler. Fakat olumlu yapılarını korurlar. 
  8. Meydan Okuyan: Bu kişiler güçlü olmaktan hoşlanırlar. Diğerleri üzerinde etkilerinin olmasını severler. Hırslıdırlar. Kendinden emin ve özgüvenlidirler. Kontrolü elden bırakmazlar. Liderlik rollerini iyi taşırlar. Ancak kimi zaman agresif ve emredici olabilirler. Bu kişiler arası ilişkilerini zedeleyebilir. 
  9. Barışçı: Bu kişiler için uyum içinde yaşamak ve huzur çok önemlidir. Kendilerinden farklı olanlara hoşgörü ile bakarlar. Çatışmadan olabildiğince kaçınmak isterler. Grup içerisinde adaleti ve düzeni sağlamada iyidirler ancak kimi zaman barışı sağlamak adına kendi isteklerini göz ardı edebilirler. 

 

Kaynaklar

https://www.verywellmind.com/the-enneagram-of-personality-4691757
http://enneagramist.com/

 

Bir önceki yazımız olan Yalancının Beden Dili başlıklı makalemizde beden dili ve yalan hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here