Ana sayfa Genel 5 Tip Alkol Bağımlısı

5 Tip Alkol Bağımlısı

186

Günlük yaşamda sıklıkla ‘tipik bir alkolik’ tanımlamasını kullanırız. Ancak Amerika’da National Institutes of Health (NIH) tarafından yapılmış araştırmaya göre alkol bağımlılarını 5 tipe ayırmak mümkündür. Bu kategorizasyon bağımlılıkla mücadele etmek için önemlidir. Bu alt kategoriler kişinin yaşına, alkol almaya başladığı yaşa, bağımlılığın geliştiği yaşa, alkolizme dair aile öyküsüne, başka bağımlılıkları olup olmamasına ve ruhsal sağlık durumuna bağlı oluşturulmuştur. 5 tip aşağıdaki gibidir:

 • Genç yetişkin ( %32’si)
 • Genç antisosyal ( %21’i)
 • İşlevsel (%19’u)
 • Orta düzeyde ailesel (%19’u)
 • Kronik ciddi (%09’u)

1.Genç Yetişkin: Bu grup alkol bağımlılarının birçoğunun içinde bulunduğu gruptur. Yaklaşık 19 yaşında içmeye başlamışlardır ve 24 yaşına kadar alkol bağımlılığı geliştirmişlerdir. Genellikle alkolizme eşlik eden başka ruhsal bozuklukları bulunmaz. Birçoğunun sabit bir işi yoktur, genelde öğrencilerdir. Diğer gruplara kıyasla daha az sıklıkta içerler. Ancak içtikleri zaman durumu abartırlar, fazlasıyla içerler. Bu gruba giren erkeklerin kadınlara oranı yaklaşık 2.5 kat fazladır. 

2.İşlevsel Tip: Bu gruptaki kişiler günlük yaşam işlevselliklerinde sıkıntı yaşamazlar. Düzgün bir ilişkileri ve iş yaşantıları olabilir. Çoğunluğu orta yaş civarındadırlar. 18 yaştan sonra içmeye başlarlar ve 30 yaşın öncesinde bağımlılık geliştirmiş olurlar. %60 kadarı erkektir. Aralarında depresyona yatkınlık yaygındır. Alkol bağımlıları arasında en yüksek eğitim ve gelir seviyesine sahip grup budur. Genellikle tedaviye ihtiyaç duymadıklarını düşünürler.

3.Genç Antisosyal: Bu gruba giren alkolikler en erken yaşta içmeye başlayanlardır. Ortalama 15 yaşta içmeye başlayıp 18 gibi bağımlılık geliştirdikleri düşünülür. %50 kadarı antisosyal kişilik bozukluğuna sahiptir. Depresyon, bipolar bozukluk, sosyal fobi ve obsesif kompulsif bozukluk da bu kişilerde yaygın olarak görülür. Aynı zamanda esrar, kokain gibi uyuşturuculara bağımlı olma ihtimalleri de oldukça yüksektir. ¾’ü erkektir. Bu grubun eğitim ve gelir seviyesi bütün tipler arasında en düşüktür. Ancak tedaviye en çok yanaşan grup da budur. 

4. Orta Düzeyde Ailesel: Bu grup 17 yaşın öncesinde içmeye başlayan ve 32 yaş civarında alkol bağımlılığı tanısı alacak duruma gelen kişilerden oluşur. Onları özelleştiren en büyük faktör aile üyelerinden en az birinin daha alkolik olmasıdır. Depresyon, yaygın kaygı bozukluğu ve bipolar bozukluğa yatkındırlar. Bu tipteki kişilerin %64 kadarı erkektir. 

5.Kronik Ciddi Tip: Bu grup alkolikler en azınlığı oluşturur. 15 yaş civarında içmeye başlamışlardır, 29 yaş civarında da alkol bağımlılığı geliştirmişlerdir. %77 kadarının yakın bir aile üyesi de alkol bağımlılığından muzdariptir. Ciddi ruhsal bozukluklar geliştirme ihtimalleri yüksektir. Bu grubun %80 kadarı alkol yoksunluğu yaşar ve alkolü bırakmaya dair ciddi efor sarf etmesine rağmen başarılı olamaz. Bütün gruplar arasında en ciddi ilişki ve günlük yaşam işlevselliği sorunlarını bu gruptaki kişiler yaşar. 

Peki sizde alkol bağımlılığı var mı?

DSM-V’e göre, aşağıdaki semptomlardan en az 2’sini 1 yıl veya daha uzun süredir gösteriyorsanız sizde alkol bağımlılığı olma olasılığı yüksektir. 

 1. Başladıktan sonra içmeyi bırakmakta zorlanmak ve kontrol edememek
 2. İçmeyi kesmek istemeye rağmen başaramamak
 3. Alkol yoksunluğu sendromları yaşamak
 4. Alkol aldıktan sonraki gün kendini toparlamak için çok zaman geçirmek
 5. Sosyal ilişkilere zarar vermesine rağmen içmeye devam etmek
 6. Günlük yaşam işlevselliğine zarar vermesine rağmen içmek
 7. Alkol almak için diğer işleri bir kenara bırakmak
 8. Fiziksel olarak riskli veya tehlikeli olsa da içmek
 9. Fiziksel, duygusal, sosyal olarak zarara uğrasa da içmeye devam etmek
 10. Alkol toleransı geliştirmek (her seferinde daha fazla içerek aynı etkiyi elde edebilmek)

 

 

 

Kaynaklar

https://www.addictioncenter.com/alcohol/types-of-alcoholics/
https://www.alcohol.org/alcoholism-types/

 

Bir önceki yazımız olan Yalancının Beden Dili başlıklı makalemizde beden dili ve yalan hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here